ทางร้านเป็นผู้ให้บริการ จัดจำหน่ายแคล้มรัดท่อ อุปกรณ์รัดท่อ ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า ประปาสุขาภิบาล เช่น ไพพ์แฮงเกอร์ เครวิท ยูโบลท์ ยูแบน หยดน้ำ แคล้มโอห์ม บีมแคล้ม แคล้มจับบีม ชนิดต่างๆ ไพพ์แคล้ม อาร์ซีแคล้ม แคล้มสี่เหลี่ยม เลเวลแคล้ม แคล้มขาตั้ง เจโบลท์ แอลโบลท์ สตัดเกลียวตลอด แคล้มประกับ ไอเอ็มซี อีเอ็มที พุก ข้อต่อสตัด น็อต แหวน สกรู รับผลิตสินค้าตามแบบ สินค้าสั่งผลิต